Opdrachtgever

Suez Nederland, voormalig Sita, is specialist in het inzamelen, transporteren en verwerken van regulier en speciaal afval. Daarbij beheren en onderhouden zij rioleringen en vetputten en doen aan bodemsanering. Suez Nederland kent zo’n 40 vestigingen waar ruim 2.000 mensen werkzaam zijn.